SANATA GİDEN YOL KİŞİNİN BEYNİ, GÖZÜ VE ELİNDEN GEÇER. Mehmet Erbil
   
  Mehmet ERBİL
  ANA SAYFA
 

 MEHMET ERBİL
Adıyaman'da  1948 yılında doğdu. Resim   eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünde 1970 yılında tamamladı.

              Anadolu'da resim öğretmeni olarak görevini sürdürürken sanat birikimine temel olan çevre incelemelerine ağırlık verdi, yoğun bir birikim dönemi yaşadı. 1981 yılında görevli bulunduğu Ankara Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi'nde açılan 100 Yıl Atatürk Müzesinin açılışına üç yıllık bir çalışma ile katkıda bulundu. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesidir. 1995-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Ana Sanat Dalında Fotoğraf ve Temel Grafik Eğitimi dersleri verdi.

               Kaya Özsezgin, çalışmaları için,"Anadolu'nun kırsal peysajını, doğa ve yaşam koşullarını  yansıtacak şiirsel gerçekçi bir çizgide ele aldığı resimleri, etkilerin uzağında saf bir doğa yorumunun ürünleridir." değerlendirmesini yapmaktadır. 1994 yılında Yüksek Lisansını tamamlayan Erbil'in yurt içi ve yurt dışı kolleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.

                1981 yılından beri 19 kişisel sergi açtı ve çok sayıda karma sergiye katıldı. Kendi atelyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

                  "Köy Enstitüleri ve Yurtseverlik" adlı kitabım 2014 yılında Payda yayınları arasında çıktı. Ayrıca sanat ve düşünü yazılarım, paylaştığım ortamlarda çokca okuyucu bulmaktadır (www.edebiyat defteri.com. ve www.milliyet blog.com.)
                   İkinci kitabım "Eğitim Onurumuz Köy Enstitüleri ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü" 
Hasanoğlan Mezunları Derneği yayınları arasında çıktı. Oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı.

19. Kişisel Sergimden(4 Aralık 2012 Cuma) Cumhuriyet Kültür Merkezi-AnkaraBRHD 41. Yıl Sergisi (18 Mart-04 Nisan 2011) Çağdaş Sanatlar Merkezi-Ankara


Adıyaman'da Sokak Sergisi 1964
A. Çerçiler, M.Erbil, Arif Parlak
Sokak Sergisi Adıyaman 1964

1964   Adıyaman'da Sokak Sergisi
1981   Atatürk Portreleri Sergisi İş Sanat Galerisi-Ankara
1982   Resim Sergisi İş Sanat Galerisi-Ankara
1983   Resim Sergisi Akbank Sanat Galerisi-İzmir
1983   Resim Sergisi İş Sanat Galerisi-İstanbul
1984   Resim Sergisi Türk-İngiliz Kültür Derneği-Ankara
1986   Resim Sergisi Osmanbey Akbank Sanat Galerisi-İstanbul
1986   Resim Sergisi Akbank Sanat Galerisi-Elazığ
1986   Resim Sergisi Akbank Sanat Galerisi-Eskişehir
1988   Resim Sergisi KASEV Sanat Galerisi-İstanbul
1994   Resim Sergisi Yükseliş Sanat Galerisi-Ankara
2001   Resim Sergisi Lale Ataman Sanat Galerisi-Ankara
2003   Resim Sergisi Bilkent Dam Sanat Galerisi-Ankara
2004   Resim Sergisi Sanat ve El Sanatları Fuarı-Ankara
2007   Resim Sergisi Kongre ve Kültür Merkezi-Ürgüp
2007   Resim Sergisi Artform-Ankara
2007   Resim Sergisi Artform-Mersin
2009   Desen Sergisi Lale Ataman Sanat Galerisi-Ankara
2009   ArtForm-Ankara
2012   Resim Sergisi Cumhuriyet Kültür Merkezi-AnkaraDesen Sergisinden
   Mehmet Erbil was born in Adıyaman, Turkey, in 1948. He was graduated from the Department of Painting at Gazi Educational Institute, in 1970. He concentrated on natural works that stated his fine art accumulation and he experienced a dense period, while he was working as a painting teacher at Anatolian cities. When he was working in Ankara, Hasanoğlan, Atatürk Teacher Training College, in 1981, he helped with his tree years of Works at Atatürk ’ s Museum opening.

He is a member of society United Painters and Sculptors. He worked at the Department of Painting in Faculty of Fine Arts of Gazi University from 1995 till 2002.

    Kaya Özsezgin appraises his Works as; “ His paintings, at a poemtic reality line which reflects the nature and life conditions of Anatolian countryside land scope are all natural evaluations of true country life.

” He was graduated his master at 1994. The artist ’ s Works are in National collections. He opened 19 individual exhibitions and he participated in numerous group exhibitions, since 1981. Nowadays, he Works at his own studio.

Street Exhibition in Adıyaman 1964

Street Exhibition in Adıyaman 1964

 

1964 Street Exhibition in Adıyaman

1981 Atatürk ’ s Portraits Exhibition – İş Art Gallery-Ankara

1982 Painting Exhibition - İş Art Gallery-Ankara

1983 Painting Exhibition – Akbank Art Gallery-İzmir

1983 Painting Exhibition – İş Art Gallery-İstanbul

1984 Painting Exhibition - Society of Turkısh-English Association-Ankara

1986 Painting Exhibition – Osmanbey Akbank Art Gallery-İstanbul 
1986 Painting Exhibition-Akbank Art Gallery-Elazığ

1986 Painting Exhibition – Akbank Art Gallery-Eskişehir

1988 Painting Exhibition – KASEV Art Gallery-İstanbul.

1994 Painting Exhibition – Yükseliş Art Gallery-Ankara

2001 Painting Exhibition – Lale Ataman Art Gallery-Ankara

2003 Painting Exhibition – Bilkent Dam Art Gallery-Ankara

2004 Painting Exhibition – Art and Handwork Exposition-Ankara

2007 Painting Exhibition – Congress and Culture Center-Ürgüp
2007 Painting Exhibition - ArtForm - Ankara
2007 Painting Exhibition - ArtForm- Mersin
2009 Drawing Exhibition-Lale Ataman Art Gallery-Ankara
2009  Painting Exhibition-ArtForm-Ankara
2012  Painting Exhibition-Cumhuriyet Kültür Merkezi-Ankara


Sokak Sergisi Adıyaman 1964

 Sokak Sergisi Adıyaman 1964
 
          

             

 
  Bugün 81253 ziyaretçi (138692 klik) kişi burdaydı! SANATLA KALIN-SAĞLIKLA KALIN  
 
isteataturk.com